Bemanningsjobb = karriärframgång

·
Av Henrik Bäckström, 12 Feb 2013

Anställning i bemanningsbranschen ger en möjlighet att få in en fot på arbetsmarknaden och ger individen både arbetslivserfarenhet, nätverk och kontakter vilket stärker framtida jobbchanser.

Uppgifterna kommer från en undersökning som Svenskt Näringsliv låtit göra, och motsäger kritiker som menar att bemanningsföretagen tränger undan tillsvidareanställningar i företag och att de anställda fastnar i en cirkel av olika tillfälliga arbetsgivare med dåliga utsikter till karriärbyte och lönekarriär. De som jobbade inom bemanningsbranschen 2002 har haft en mer positiv utveckling karriärmässigt jämfört med jämnåriga på arbetsmarknaden i stort, och både karriärs- och lönemässigt än de som inte hade något jobb. Rapporten stärker signalerna om att branschen är en inkörsport till arbetslivet för till exempel personer som annars skulle ha svårt att få en fast anställning, och att bemanning bidrar till att öka rörligheten och stärker matchningen på arbetsmarknaden.

Några av de fakta som framkommer i rapporten:

  • Ungdomar som var anställda inom bemanningsbranschen år 2002 hade åtta år senare en sysselsättningsgrad på 85 procent medan sysselsättningsgraden för övriga på arbetsmarknaden var 81 procent, och de unga som var arbetslösa 2002 hade 2010 en sysselsättningsgrad på 69 procent.
  • Att få tillfälle att arbeta  hos flera olika uppdragsgivare ger en bättre grund för framtida karriär än om man endast arbetat hos en och samma arbetsgivare under motsvarande period.
  • Ungdomar som 2002 arbetade i bemanningsbranschen hade åtta år senare cirka 100 000 kronor mer i löneinkomster än de unga som var arbetslösa 2002.

Läs rapporten här