Kan detta stämma?

· ·
Av Henrik Bäckström, 08 Feb 2013

Konsulter

Illustration: Mathias Landefjord

Hörde idag följande påstående av ett medlemsföretag: ”Fack hos kundföretag bestämmer om bemanningsföretag kan nyttja Arbetsförmedlingens anställningsstöd eller inte!”

Arbetsförmedlingens arsenal av tjänster och aktiviteter är diger. Om jag räknat rätt finns 17 olika stöd och insatser för att hjälpa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden i jobb. Detta är ju bra och ska användas effektivt.

Innan ett bemanningsföretag, för en persons räkning, kan erhålla någon form av ekonomiskt stöd för anställning ska ett samråd mellan Arbetsförmedlingen och kundens fack ske.

Stämmer det verkligen, frågade jag mig? I så fall, varför? Och vilken lag, paragraf, förordning eller liknande reglerar detta.

Jag kollade med Arbetsförmedlingen och detta verkar stämma. Det ska vara en policy – från 1972! – som reglerar samrådet.

Facken vill ha 14 dagar till tre veckor på sig att bestämma om ett bemanningsföretag får eller inte får anställa med någon form av anställningsstöd.

Det lär finnas än fler tillämpningsområden.

Hör på denna: Om ett företag sagt upp personal och önskar finna personal för inhyrning med Arbetsförmedlingens hjälp, ska först Arbetsförmedlingen samråda med facket i fråga (sic!)

Om bemanningsutredningen bemödat sig att göra en ordentlig genomgång av hinder och restriktion i svenska regleringar, vilket bemanningsdirektivets artikel 4.1 förutsätter, hade långt fler personer varit i jobb idag.