Nordiskt samarbete ger utveckling

·
Av Lena Martinell Åkerblom, 07 Feb 2013

Bemanningsbranschens organisationer i Danmark, Finland, Norge och Sverige träffas ett par gånger om året. Vi utbyter erfarenheter och delar med oss av idéer till utveckling av våra respektive tjänster. Medarbetarundersökningen, som vi genomfört två gånger sen 2009, är ett bra exempel på samarbete. Idén kom från HPL i Finland och genomfördes först av dem, därefter av Bemanningsföretagen i Sverige och sen av NHO i Norge. I alla tre länderna visar undersökningen på nöjda bemanningsanställda, den svenska rapporten heter Jobbet i bemanningsbranschen.

I slutet av förra veckan träffades vi hos Vikarbureauernes Brancheforening inom Dansk Ehrverv i Köpenhamn. Under rubriken Ny lagstiftning var givetvis genomförandet av bemanningsdirektivet i de fyra länderna prio 1. I Norge och Finland har genomförandet skett genom ändringar i befintlig lagstiftning och i Sverige har vi som bekant en ny uthyrningslag från årsskiftet. I alla tre länderna har direktivets hindersprövningsprincip sjabblats bort av regeringarna, något som i Sverige lett till att vi anmält regeringen till EU-kommissionen.

I Danmark har ännu inget besked om genomförandet kommit.

Fredagsmorgonen inleddes med en rundvandring i Folketinget, ”Borgen”, som jag som följer den utmärkta danska tv-serien med samma namn känner väl. Eller det var i alla fall vad jag trodde, det visade sig att interiörerna är filmade på annan plats eftersom det inte är tillåtet att filma i den riktiga Borgen. Men utsidan känns väl igen.