Arkiv för februari 2013

Antal poster: 9

Avtalsrörelsen är igång

Av Hanna Byström, 28 Feb 2013
Kollektivavtal

Avtalsrörelsen är nu igång även för Bemanningsföretagens del. I förrgår växlade vi yrkanden med Unionen. Våra förhandlingar är en del i den stora svenska rörelse som 2013 ska resultera i nya kollektivavtal för 2,6 miljoner medarbetare i svenska företag och offentliga verksamheter. I år ska Bemanningsföretagen förhandla fram nya avtal med Unionen och Akademikerförbunden, alltså […]

Sverige inte bäst i klassen

Av Henrik Bäckström, 26 Feb 2013
Bemanningsdirektivet · EU

I Sverige har EU:s bemanningsdirektiv bara implementerats till hälften. EU:s krav på att genomlysa hinder för uthyrning och avskaffa omotiverade hinder har inte uppfyllts. Den svenska lagstiftningen saknar regler som säkerställer att det inte införs omotiverade och oproportionerliga begränsningar eller förbud i lag och kollektivavtal mot anlitande av bemanningsanställda. Nu ger EU-kommissionen Sverige en varning […]

Bemanning i Q1

Av Henrik Bäckström, 20 Feb 2013
Arbetsmarknad · Bemanningsbarometern

Bemanningsföretagens första barometer för 2013 har kommit ut, och prognosen spår inte, lika lite som resten av ekonomin, någon gnistrande ljus framtid. Företagen ser visserligen en viss uppgång, men tillväxten är fortfarande negativ.

Alla är inte advokater

Av Henrik Bäckström, 19 Feb 2013
Arbetsförmedling · Jobbcoachning · Politik

Socialdemokraterna har satt sig ned och arbetat igenom hur de tycker att Arbetsförmedlingen ska reformeras, och bör tilldelas ett MVG för motivation. Många saker i förslaget är bra och genomtänkt, som intensifiering av kontakter med näringslivet, bättre stöd till de som står långt från arbetsmarknaden och att alla ska ha professionellt stöd. Då blir det […]

Utbildning för branschen

Av Gabriella Sebardt, 19 Feb 2013
Auktorisation · Bemanningsbranschen

Förra torsdagen inföll en av årets höjdpunkter – Bemanningsföretagens särskilda auktorisationsutbildning. Det är då vi på kansliet får träffa personerna bakom medlemsföretagens organisationsnummer och branschen blir till kött och blod. Utbildningen genomförs fem gånger om året och det brukar vara fullt till sista plats. Vi inleder med en presentationsrunda och det är alltid lika spännande […]

Bemanningsjobb = karriärframgång

Av Henrik Bäckström, 12 Feb 2013
Arbetsmarknad · Unga

Anställning i bemanningsbranschen ger en möjlighet att få in en fot på arbetsmarknaden och ger individen både arbetslivserfarenhet, nätverk och kontakter vilket stärker framtida jobbchanser.

Kan detta stämma?

Av Henrik Bäckström, 08 Feb 2013
Arbetsförmedling · Arbetsmarknad · Inhyrning

Hörde idag följande påstående av ett medlemsföretag: ”Fack hos kundföretag bestämmer om bemanningsföretag kan nyttja Arbetsförmedlingens anställningsstöd eller inte!” Arbetsförmedlingens arsenal av tjänster och aktiviteter är diger. Om jag räknat rätt finns 17 olika stöd och insatser för att hjälpa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden i jobb. Detta är ju bra och ska användas […]

Nordiskt samarbete ger utveckling

Av Lena Martinell Åkerblom, 07 Feb 2013
Bemanningsbranschen · Uthyrningslagen

Bemanningsbranschens organisationer i Danmark, Finland, Norge och Sverige träffas ett par gånger om året. Vi utbyter erfarenheter och delar med oss av idéer till utveckling av våra respektive tjänster. Medarbetarundersökningen, som vi genomfört två gånger sen 2009, är ett bra exempel på samarbete. Idén kom från HPL i Finland och genomfördes först av dem, därefter […]

Få betalt utan att jobba

Av Hanna Byström, 05 Feb 2013
Kollektivavtal

Att jobba som bemanningskonsult är inte så olikt många andra jobb. En sak skiljer dock jobbet från de flesta andra. När bemanningskonsulten inte är utbokad för att jobba hos en kund har konsulten ändå lön. Det kan vara några timmar eller dagar. Tid som konsulten inte behöver jobba. Den enda motprestationen för att få lön […]