När hyrläraren får ordet


Av Cecilia Malmström, 31 Jan 2013

Att vara med i en vikariepool i Boden och hoppas på att få jobb direkt för kommunen är en fåfäng förhoppning – man riskerar att bli uppsagd så fort man blir konverterad till tillsvidareanställd, eftersom det inte finns några fasta tjänster lediga. Sofia Eriksson i Boden berättar för Skolvärlden om fördelarna med att jobba för bemanningsföretag.

Hon tycker att hon får ett bra stöd och att framförhållningen hos bemanningsföretaget är bättre än det hon upplevt hos kommunen, där det ofta blev huggsexa kring jobben som annonserades via sms.

Lärarnas Riksförbund har enligt en annan artikel i Skolvärlden inga invändningar mot lärarbemanning. Det förvånar inte Patricia Kimondo, vd för Lärarförmedlarna. Hon tror att anledningen till att användningen av lärare från bemanningsföretag har att göra med de ökade kraven på vikarier. De som anlitar bemanningsföretag får på köpet en kvalificerad och professionell rekryteringsprocess.