I med- och motgång 2012

·
Av Lena Martinell Åkerblom, 09 Jan 2013

De tio mest lästa blogginläggen 2012 visar på både framgång och motgång för bemanningsbranschen. Framgång i form av att bemanningsanställda fick rätt till a-kassa på samma villkor som alla andra på arbetsmarknaden. Motgång i form av Vänsterpartiets kongressbeslut om att förbjuda bemanningsbranschen. Så det är ju tur för oss att (V) bara hade 5,6 procent av rösterna i förra valet.

A-kassa åt alla, nu är det verklighet, utropade vi och det var det blogginlägg som lästes av allra flest. Men så var det ingen liten sak heller, IAF gjorde slut på föreställningen att bemanningsanställda skulle diskrimineras av a-kassorna. Därmed ökade möjligheten för arbetslösa att få in en fot på arbetsmarknaden. De behövde inte längre tacka nej till vissa bemanningsjobb. Det blogginlägget resulterade i glada utrop från anställda i branschen och blev också det mest lästa under hela 2012.

I kölvattnet av att (V) hade bemanningsbranschen uppe på sin kongress dök fler anonyma medarbetare i icke namngivna bemanningsföretag upp i SR och P4 Radio Stockholm och berättade hårresande historier. Ledande branschföreträdare fick försvara sig trots att det handlade om utländska bemanningsföretag som varken var medlemmar och auktoriserade, och facken förfasade sig.

Tio-i-topp på Sanning om bemanning 2012:

1. A-kassa åt alla, nu är det verklighet

2. Oförskämt av Sveriges Radio P3 och P4 Radio Stockholm

3. Dagens Nyheter har fel om inhyrning

4. Jobba mindre och mer – hur går det ihop?

5. Det är fasta jobb som ger bra lön, säger vänsterdebattörerna

6. Inför proposition om ny uthyrningslag

7. Hur du slipper tvist om lön

8. Om bemanningsförbud

9. Inhyrning. Hyrköp. Rekrytering. Kärt barn har många namn

10. Fakta och forskning talar för bemanning – vad talar emot?