Syster Anna och jobbkarensen- en snackis i EU

· · ·
Av Henrik Bäckström, 14 Dec 2012

Det är stor uppslutning på EU-kommissionen trots att det lackar emot jul. Under mötet i Bryssel  igår fanns, förutom kommissionens tjänstemän, representanter från de 27 medlemsstaterna och 2 byråkrater från Sveriges arbetsmarknadsdepartement. I mitt anförande för denna samlade skara berättade jag om det bristfälliga införandet av bemanningsdirektivet i Sverige med speciell betoning på hälso- och sjukvårdssektorn. Jag anförde fallet ”nurse Anna”, syster Anna. Vid avslutad anställning i landstinget och därefter påbörjad anställning hos bemanningsföretaget kan hon inte utföra arbete hos sin forna arbetsgivare förrän om 2 år, för de har infört sådan karens.

Detta är särskilt anmärkningsvärt då 1) det allmänna har finansierat Annas sjuksköterskwutbildning, 2) det allmänna i huvudsak är monopolistisk organisation för sjuk- och hälsovården, 3) det är brist på sjuksköterskor och
 4) innebär ett yrkesförbud i praktiken. Därtill, sannerligen säger jag eder, sa jag inför kommissionen och andra deltagare, är det definitivt en diskriminering av bemanningsföretag.

Jag ställde retoriskt frågan vem det är till gagn att ”nurse Anna” hindras i sitt yrkesutövande. Jag avslutade anförandet med orden: ”See you in court”

Knäpptyst i församlingen. Några hickade till och tolken hade 4 sekunders paus. 

Efteråt kom en jurist vid kommissionens arbetsmarknadsdepartement (DG Employment) fram och sade att detta var det tydligaste budskap han hört sedan unionen bildades och utryckte sitt tack.

Representanten för Business Europe (den europeiska central arbetsgivarorganisationen) meddelade att ”nurse Anna” redan blivit en snackis bland ledamöterna. 

Vi kämpar på.