Många felaktigheter om hyrläkare – igen

· ·
Av Henrik Bäckström, 13 Dec 2012

SKL:s debattartikel i DN om hur de vill ”begränsa beroendet” av hyrläkare och Bemanningsföretagens replik på densamma, har följts av en mängd skriverier under veckan. Drygt 300 artiklar, ledare, debattartiklar och insändare för att vara mer exakt. Om man samlar medieskörden kan man knyta en spretig julkärve av mycket tyckande och en tunt band av vetande. Tyvärr genomsyras det mesta av upprepande av felaktiga uppgifter och icke underbyggda påståenden om kostnader, förhållanden och orsaker kring användandet av hyrläkare. En av de mest symptomatiska är en artikel i BLT, Blekinge Läns Tidning.Men först konstaterar jag att Socialstyrelsen säger att patientsäkerheten hotas med många hyrläkare i vården – hur hotad är inte säkerheten utan läkare?

Nu till exemplet från BLT! Där redovisas landstingets kostnader för hyrläkare i kronor, men man säger inget om den faktiska utdelningen – vård. Landstingets gör inte kopplingen ens efter att man raddat problemen; läkare vill inte flytta till länet, de fast anställda läkarna i landstingets regi har några av Sveriges lägsta löner, och sedan frånvaron av diskussion om de anställdas arbetsmiljö. Hyrläkarna räddar dem från att inte uppfylla nationella regler om allas rätt till sjukvård. Och ändå skylls medicinen för sjukan.

Insikten hos de läkare som debatterar i Piteå-Tidningen – de som faktiskt har vården som sin vardag – är betydligt högre. Bland annat skriver de att SKL-artikeln ” beskriver situationen så ensidigt och ofullständigt att läsarna torde få en mycket missvisande bild av landstingens och hyrläkarnas roll i detta problem.”

Vi har sett liknande beskrivningar som i BLT– man kan inte locka läkare – och tar felaktigt ut sin frustration på hyrläkarna. I vilka andra sammanhang förargar man sig i sån hög grad på lösningen av en svår ekvation?

SKL skriver i sin debattartikel att man måste lösa problemet tillsammans. Vi håller fullständigt med! Och branschen är, som vi redan sagt, gärna behjälplig. Låt oss poängtera: när en hyrläkare eftersöks tas kravprofiler fram där exempelvis utbildning, antal års erfarenhet och personliga egenskaper specificeras. Denna kravprofil matchas mot de personliga profiler som finns i personalpoolen och utifrån detta tas lämpliga kandidater fram. Efter att ett uppdrag har inletts genomförs regelbundna uppföljningar för att säkerställa att matchningen var framgångsrik och när uppdraget avslutats sker en skriftlig utvärdering. För att skapa kontinuitet i uppdragen skickas personer till samma vårdgivare i så stor utsträckning som möjligt. Med mer struktur från SKL, vilket vi länge uppmanat till, kommer många av vårdens utmaningar att kunna mötas för att bistå den viktigaste parten – patienten.