Trots stormen: Business as usual

·
Av Gabriella Sebardt, 05 Dec 2012

Sikten är ett par meter, snön vräker ned sidledes och lastbilarna fastnar i backarna som skadeskjutet storvilt. Bilen kryper fram när jag är på väg tillbaka till Stockholm efter att ha besökt ett kundföretag i Södertälje tillsammans med ett medlemsföretag. De ständiga avbrotten i radions sändningar förkunnar att det är stop i flygtrafiken, delar av tågtrafiken men att SL i vart fall försöker upprätthålla ett par busslinjer i innerstan.

Anledning till besöket i staden mest känd för fordon och läkemedel är den svenska regeringens genomförande av bemanningsdirektivet och den oro för ändrade förutsättningar som debatten kring dess regler skapat. Och även om genomförandet inte varit fullt lika dramatiskt som väderleken så har det ju stormat en del även där.

Mitt budskap är: visst, vi är inte nöjda med genomförandet eftersom fundamentala delar saknas. Men i övrigt är förändringarna minimala för våra medlemmar, deras anställda och deras kunder. Anställningsvillkoren i bemanningsbranschen fortsätter att regleras i kollektivavtal och kundföretagens åtagande förändras praktiskt taget inte. Den tillgång till gemensamma anläggningar och inrättningar hos kundföretagen som uthyrningslagen ger inhyrda arbetstagare har av många redan hanterats tidigare.

Med andra ord, vi stretar på oavsett väder. Business as usual!