Ta strategiska beslut om personalresurser


Av Henrik Bäckström, 29 Nov 2012

Tegel

Illustration: Mathias Landefjord

Kommuner och landsting skulle kunna förbättra både sin ekonomi och sina åtaganden gentemot allmänheten genom att agera strategiskt när det gäller bemanningstjänster. Det offentliga borde tänka mer på att framhålla vad pengarna ger för resultat. Eller tvärt om, vilket resultat som faller bort när man inte hyr in. Ingen skulle till exempel acceptera att en kommunväxel stänger för sjukdom. Eller en vårdcentral för att de inte kan få någon läkare som vill ta anställning hos dem.

Kundernas efterfrågan utvecklas ständigt. 10 000 kunder anlitar bemanningsföretag för volyminhyrning eller strategisk inhyrning.

När det offentliga hyr in personal borde de göra som privata arbetsgivare, kartlägga om behovet är kort- eller långsiktigt. Och om den verksamhet man ska bemanna tillhör kärnverksamheten eller inte.

Först då kan arbetsgivaren ta strategiska beslut om personalresurserna och hur bemanningen ska ske – genom att anställa eller hyra in.