Väntar på något gott?

· ·
Av Henrik Bäckström, 23 Nov 2012

Behovet av ett fullständigt implementerat Bemanningsdirektiv gestaltades i kraven från Facken inom industrin, som vill införa särskilda begränsningar som bara ska gälla för de anställda på bemanningsföretag. Du kan läsa mer in en intervju här på Arbetets webbplats. Som vi kan läsa på Lag & Avtals webbplats går Vänsterpartiet och Socialdemokraterna ännu längre och vill att det ska vara inskrivet i lagen att det inte är tillåtet med permanent inhyrning av arbetskraft. De bemanningsanställda har inte stöd för sina rättigheter hos (V) och (S).

Besked finns nu om att riksdagsbeslutet kring Bemanningsdirektivet  är uppskjutet ännu en gång, till den 28 november. Sveriges riksdag har visat ett vagt och obeslutsamt intresse för att implementera de artiklar i direktivet som säkerställer att det inte får införas omotiverade och oproportionerliga begränsningar eller förbud i lag och kollektivavtal mot anlitande av bemanningsanställda. Den svenska regeringens val av sida handlar snarare om att skydda kundernas anställda mot de bemanningsanställda, något som går stick i stäv med innehållet i direktivet.

Vi tror att ett problem i den komplexa materian är att man inte översatt rätt – och därmed inte poängterar att det är de bemanningsanställdas bästa som ska tillförsäkras via lagen. Jag har läst direktivet på finska, och noterar (fet text nedan) att finska översättaren lagt till ett synnerligen starkt finskt adjektiv: erityisesti. Alltså närmast: uteslutande uthyrda arbetstagares skydd.

4 artikla
Rajoitusten tai kieltojen tarkastelu
1. Vuokratyön käyttöön liittyvät rajoitukset tai kiellot saavat perustua ainoastaan yleisen edun mukaisiin syihin, jotka liittyvät erityisesti vuokratyöntekijöiden suojeluun, työterveys- ja työturvallisuusvaatimuksiin tai tarpeeseen varmistaa, että työmarkkinat toimivat moitteettomasti ja että väärinkäytöksiä ehkäistään.

Vår förhoppning är att det uppskjutna beslutet beror på att man insett risken att annars skjuta sig i foten, och att utfallet blir positivt för landets alla bemanningsanställda!