Var jobbar bemanningskonsulten?

·
Av Hanna Byström, 20 Nov 2012

Som anställd konsult på ett bemanningsföretag är uppgiften att jobba på kundernas arbetsplatser, det tror jag alla vet vid det här laget. Det är inget konstigt, samma sak gäller städare, it-konsulter, och väktare. Den anställdes, det vill säga kundens, arbetsplats kan ligga i grannhuset eller längre bort.

Tjänstgöringsområdet eller området för arbetsskyldighet, som är det område inom vilket man kan bokas ut för att jobba, utgår från anställningsavtalet.

Det kan vara ett geografiskt avgränsat område, hänsyn kan tas till vilka transportmedel som finns i regionen eller restid och det kan finnas angivet max antal kilometer att åka från bemanningsföretagens kontor till kunden.  Inom detta område reser konsulten på sin egen bekostnad. För tjänsteresor, då arbetsgivaren betalar resan, finns i stort sett ingen geografisk begränsning.

Uppdraget kan variera mycket, från en dag till mer än ett år. Det är helt och hållet kundernas behov som styr. (För övrigt precis som kundernas behov av bevakning styr väktarens uppdrag.)

Som förhandlare på Almega jobbar jag förutom med avtalsförhandlingar, som oftast genomförs i Stockholm, också väldigt nära våra medlemmar. En dag kan jag ha ett rådgivningsmöte i Globen, nästa dag håller jag kurs hos en medlem i Skövde och den tredje dagen har jag en förhandling hos en annan medlem i Göteborg. Allt detta helt styrt av kundernas, det vill säga medlemmarnas, behov.