Samarbete ger bättre arbetsmiljö

·
Av Henrik Bäckström, 16 Nov 2012

Ill. Mathias Landefjord

 Jag har under veckan deltagit i en twitterstafett om arbetsmiljö med  IF Metall Mälardalens fackombud Göran Johansson. Det har varit givande diskussioner, men jag måste säga att det varit minst lika intressant att följa de diskussioner jag inte varit inkopplad i på @skyddsombud. Där har andra twittrare sagt det vi upprepar gång på gång – arbetsmiljön berör alla kollegorna på en arbetsplats. Eventuella risker hotar såväl bemanningsanställda som icke bemanningsanställda. Göran påpekar också erfarenheter att de ansvariga från facken kan lämna de bemanningsanställda i sticket!I dagens Arbetet har man en stor artikel där man visar att ju svagare facket är på en arbetsplats, desto farligare är den. I samma tidning säger Martin Klepke att de bemanningsanställda vill organisera sig Det är alltid skönt när något att man önskat och efterfrågat länge börjar uppmärksammas, till exempel här, och att det kan ge flera goda efterverkningar. Kanske kan vår önskan rörande Arbetsmiljöverket besannas snart också? 

Arbetsmiljöverket (AMV) har tidigare konstaterat att bemanningsföretag har en generellt sett bra systematik i sitt arbetsmiljöarbete. Vill man minska antalet arbetsplatsolyckor behöver AMV göra en bättre analys av den statistik man har, och arbetsplatsen där skadan sker måste finnas med i statistiken. För oss som arbetsgivare skulle det vara värdefullt med mer detaljerade studier av var och hur skador uppkommer och hur de kan förebyggas. Myndighetens statistik förs på ett olyckligt sätt, och när man inte registrerar var skador sker försvåras det förebyggande arbetet.

Rörande arbetsmiljön för just de bemanningsanställda har enligt AMV ingen ökning skett sedan 2008 om branschen ökat med 20 procent under 2011 – och branschen har ökat med 18 procent, men ökat mest inom utsatta näringar. Truckolyckor är den i särklass vanligaste faktorn i statistiken. Lager/logistik, industri/tillverkning och bygg är skadedrabbade näringsgrenar. Truckförare, lagerarbetare, montörer och operatörer är de arbeten som är mest skadedrabbade

Att minimera arbetsskadorna har mycket hög prioritet, och vi driver ett aktivt arbete där vi haft ett gott samarbete med fackförbunden. Medarbetarna är vår viktigaste tillgång.  Varje allvarlig arbetsskada är en mänsklig tragedi, som dessutom för med sig stora kostnader framför allt för individen men även för företaget. Bemanningsanställda har fasta anställningar med kollektivavtal precis som i andra branscher. Finns det risker i arbetsmiljön vill vi att våra medarbetare informerar oss omedelbart. 

Det finns också ett gott samarbete genom parternas organisationer, till exempel har bemanningsföretagen under ledning av Prevent och i samarbete alla fackliga parter inom PTK och LO tagit fram checklistor för att minimera risker för skador. Nästa steg är en helt ny teknisk lösning för riskbedömning som lanseras nästa år. Bakom denna innovation ligger också.