LO-rapport saknar trovärdighet

· ·
Av Henrik Bäckström, 14 Nov 2012

Gomorron Sverige

Idag släppte LO rapporten Bemanningsbranschens sociala pris som de anser visar de bemanningsanställdas sociala verklighet. Rapporten kommenterades i svt i morse av mig och LOs jurist Claes-Mikael Jonsson. 292 personer svarade på LOs enkät. Vi har en motsatt bild utifrån en enkät med mer än tio gånger så många svarande.

LO skriver också själva i rapporten att ”Resultatet av enkätundersökningen är inte statistiskt säkerställd, men intervjuerna och enkätunderlaget får likväl anses ge en god bild av hur bemanningsanställda uppfattar sin sociala situation på arbetet och i anslutning till arbetet.”

I vår egen studie Jobbet i bemanningsbranschen från i vintras svarade 3 854 anställda på en enkät genomförd av undersökningsföretaget YouGov. Den ger en annan bild av att jobba som bemanningskonsult än LOs rapport. Trots att branschen behandlas hårdhänt av media och politiker visar YouGovs enkät att branschen har ett stort förtroende hos de som arbetar i den. Bland annat anger drygt 70 procent att de haft en mer positiv erfarenhet av bemanningsjobbet än förväntat.