Bemanning bättre än visstid

·
Av Henrik Bäckström, 12 Nov 2012

Idag har en rapport från  Handels landat. Den rör visstidspersonal i alla dess former, och kommer till slutsatsen att tillfällig personal stressar de tillsvidareanställda. Dessa tar för stort ansvar för verksamheten och täcker upp svåra moment, står det bland annat i rapporten.Jag förstår att det är utmattande att bedriva vikariepool eller bemanningsverksamhet i egen regi, samtidigt som man ska få de vardagliga hjulen att snurra. Att hitta rätt personal och pussla ihop dem med verksamheten måste vara tärande för både företag och personal. Den avlastning som auktoriserade bemanningsföretag erbjuder är därför en rimligare lösning. De bemanningsanställda har sin trygga anställning hos bemanningsföretaget och ”jagar inte timmar” som man oroar sig för i rapporten – det är bemanningsföretagets ansvar. Det långa kollektivavtal som just slöts för bemanningsbranschen borgar för ännu mer stabilitet. 

Men det var ju de icke bemanningsanställda man oroade sig för i rapporten? Ja, det var det, och de är också förmånstagare när arbetsgivare använder sig av bemanningspersonal. I våra undersökningar säger de bemanningsanställda ofta att de känner sig uppskattade på sina arbetsplatser, som en i gänget, inte som en stressfaktor utan snarare tvärtom. De icke bemanningsanställda kan ägna sig åt andra uppgifter medan de bemanningsanställda jobbar med kärnverksamheten. En dansk undersökning visar att de inhyrda påverkar arbetsplatsen i en positiv riktning, som vi bloggat om tidigare. Inom till exempel industrin börjar man mer och mer att använda sig av bemanningspersonal istället för visstidsanställda. Handels kan kanske ta efter det exemplet?