Uthyrningslag skickar Sverige till EU-domstolen?

·
Av Henrik Bäckström, 06 Nov 2012

Idag anmäler vi den svenska regeringen till EU-kommissionen för bristfälligt införlivande av den europeiska bemanningslagen i svensk lag. Regeringens bristfälliga införlivande av den europeiska lagen riskerar på sikt tilltron till den svenska arbetsmarknadsmodellen.Läs om anmälan på Bemanningsföretagens webbplats

Propositionen om den svenska uthyrningslagen ska nu behandlas i Riksdagens arbetsmarknadsutskott. Misslyckas riksdag och regering med att göra rätt lämnar de alla bemanningsanställda i Sverige i en situation som ger oss få andra vägar än den som leder till EU-domstolen.

I Sverige jobbade 140 000 personer i bemanningsbranschen under 2011. Det är 1,4 procent av den sysselsatta befolkningen.