Arkiv för november 2012

Antal poster: 9

Ta strategiska beslut om personalresurser

Av Henrik Bäckström, 29 Nov 2012
Vård

Kommuner och landsting skulle kunna förbättra både sin ekonomi och sina åtaganden gentemot allmänheten genom att agera strategiskt när det gäller bemanningstjänster. Det offentliga borde tänka mer på att framhålla vad pengarna ger för resultat. Eller tvärt om, vilket resultat som faller bort när man inte hyr in. Ingen skulle till exempel acceptera att en […]

Fackklubb för bemanningsanställda

Av Henrik Bäckström, 27 Nov 2012
Facket

Med jämna mellanrum brukar jag efterlysa ett fack för bemanningsanställda. De omfattas till 97 procent av kollektivavtal, men de har inget eget fack som jobbar bara för dem. Från LO sa man senast häromveckan på SVT när man presenterade en rapport om bemanningsanställda på arbetsmarknaden att de är en svår grupp att nå – LO skyller […]

Väntar på något gott?

Av Henrik Bäckström, 23 Nov 2012
Bemanningsdirektivet · EU · Politik

Behovet av ett fullständigt implementerat Bemanningsdirektiv gestaltades i kraven från Facken inom industrin, som vill införa särskilda begränsningar som bara ska gälla för de anställda på bemanningsföretag. Du kan läsa mer in en intervju här på Arbetets webbplats. Som vi kan läsa på Lag & Avtals webbplats går Vänsterpartiet och Socialdemokraterna ännu längre och vill att det […]

Var jobbar bemanningskonsulten?

Av Hanna Byström, 20 Nov 2012
Kollektivavtal · Konsulter

Som anställd konsult på ett bemanningsföretag är uppgiften att jobba på kundernas arbetsplatser, det tror jag alla vet vid det här laget. Det är inget konstigt, samma sak gäller städare, it-konsulter, och väktare. Den anställdes, det vill säga kundens, arbetsplats kan ligga i grannhuset eller längre bort. Tjänstgöringsområdet eller området för arbetsskyldighet, som är det […]

Samarbete ger bättre arbetsmiljö

Av Henrik Bäckström, 16 Nov 2012
Arbetsmiljö · Facket

 Jag har under veckan deltagit i en twitterstafett om arbetsmiljö med  IF Metall Mälardalens fackombud Göran Johansson. Det har varit givande diskussioner, men jag måste säga att det varit minst lika intressant att följa de diskussioner jag inte varit inkopplad i på @skyddsombud. Där har andra twittrare sagt det vi upprepar gång på gång – arbetsmiljön berör […]

LO-rapport saknar trovärdighet

Av Henrik Bäckström, 14 Nov 2012
Arbetsmiljö · Facket · Konsulter

Idag släppte LO rapporten Bemanningsbranschens sociala pris som de anser visar de bemanningsanställdas sociala verklighet. Rapporten kommenterades i svt i morse av mig och LOs jurist Claes-Mikael Jonsson. 292 personer svarade på LOs enkät. Vi har en motsatt bild utifrån en enkät med mer än tio gånger så många svarande. LO skriver också själva i […]

Bemanning bättre än visstid

Av Henrik Bäckström, 12 Nov 2012
Arbetsmiljö · Facket

Idag har en rapport från  Handels landat. Den rör visstidspersonal i alla dess former, och kommer till slutsatsen att tillfällig personal stressar de tillsvidareanställda. Dessa tar för stort ansvar för verksamheten och täcker upp svåra moment, står det bland annat i rapporten.

A-kassa för bemanningsanställda

Av Henrik Bäckström, 08 Nov 2012
A-kassa

  A-kassorna rättar in sig i ledet en efter en. Nu rättar sig även Unionens a-kassa enligt TCO-tidningen efter den dom i Kammarrätten som säger att arbete i bemanningsföretag inte är hinder för att få a-kassa. Likaså Kommunals a-kassa. Det som bekymrar mig är att facken har varit fullt nöjda med att deras medlemmar bland de […]

Uthyrningslag skickar Sverige till EU-domstolen?

Av Henrik Bäckström, 06 Nov 2012
Bemanningsdirektivet · EU

Idag anmäler vi den svenska regeringen till EU-kommissionen för bristfälligt införlivande av den europeiska bemanningslagen i svensk lag. Regeringens bristfälliga införlivande av den europeiska lagen riskerar på sikt tilltron till den svenska arbetsmarknadsmodellen.