Yrkesutbildning samverkar med bemanningsföretag

· ·
Av Extrabloggare, 30 Okt 2012

Foto: WorldSkills Sweden

Det finns idag 134 000 personer under 25 år som står utanför arbete. På samma gång är det idag brist på kompetens från företagens sida och många av platserna återfinns inom industrin.

Bemanningsföretagen vill bidra till att så många dörrar som möjligt öppnas för att drivna unga människor får möjlighet att lära känna arbetslivet och då via den bransch vars affärsidé är att fånga upp kompetens och matcha den rätt.

Nu har ytterligare en dörr öppnats. Jag vet, det är inget nytt men jag vill ändå lyfta utbildning. Att hela tiden arbeta för en mer fungerande samverkan mellan näringsliv och utbildning är a och o för att nå framgång – både för individ och för företag.

Jag vill berätta om ett pilotprojekt initierat av vuxenutbildningen där Bemanningsföretagens företag är centrala som inkörsport till arbetsmarknaden och där de i sin tur får träffa kompetens. Syftet är att via kommunal utbildning skapa relationer mellan företag och individ med en vald yrkesinriktning och ett driv till att åstadkomma. Detta är en unik satsning, kommunen väljer bemanningsbranschen som partner av den anledningen att bemanningsbranschen skapar jobb och unga vuxna väljer bemanningsbranschen.

Utgångspunkten är genom praktik eller kortare anställning skapa en arena där både individ och företag ges möjlighet att lära känna varandra.

Att bemanningsbranschen fyller en enorm funktion på svensk arbetsmarknad går inte att säga nog många gånger. För att komma till rätta med den höga ungdomsarbetslöshet och utanförskap i kombination med företags kompetensbrist är det matchning och åter matchning som har betydelse.

Bemanningsföretag som spindeln i ett gigantiskt nät av individer och kundföretag och som den främsta temperaturmätaren på konjunkturförändringar som känner av marknadens behov direkt. Den kan på så sätt ta tillvara individers olika kompetenser och samtidigt matcha dem med de rådande behoven. Att slipa till och vässa individernas kompetensportfölj har visat sig vara en avgörande framgångsfaktor. Det är så vi måste jobba. Knyta till oss bra personligheter som vill uträtta något, lyssna in deras intressen och matcha deras önskan med ett behov.

Många bemanningsföretag har idag egna utbildningsbolag där utbildning och vidareutbildning av individer är konceptet med syfte att matcha in i kundföretagens efterfrågan. Bemanningsföretagens nära relation med sina kundföretag och med dess ständiga dialog gör att marknadens behov kan uppmärksammas och mötas på ett effektivt sätt.

Det här projektet visar på att kommunalt utbildningsväsende ser fördelarna med bemanningsbranschen som kompetensförsörjare. Förhoppningen är att fler kommuner ska haka på. För att klara av kompetensförsörjningen långsiktigt är nyckeln att alla är med. Bemanningsföretag har hittills tagit tag i det själva men att på detta sätt utveckla samverkan mellan kommun och företag är en unik möjlighet att hitta kompetens och matcha individ med jobb.

Christina Ekdahl, projektledare Compenza

Christina Ekdahl jobbade för Bemanningsföretagen till juli 2011 med ansvar för bland annat samarbeten med universitet och högskolor. Christina är projektledare för pilotprojektet som nämns i texten.