Leverantörer är inget nytt

·
Av Lena Martinell Åkerblom, 18 Okt 2012

Bild från Securitas

Myten att alla som bidrar till produktionen av ett föremål eller en tjänst är anställda av producenten lever fortfarande. Den har, kanske mer än något annat, lett till missuppfattningar om tjänstekonsultbranscherna.

Henrik Bäckström skriver denna vecka i Mercury Magazine om hur många svenska företag växte och stora myndigheter startades under efterkrigstiden. Ännu idag verkar det vara en allmän uppfattning att ju fler anställda en organisation har, desto mer framgångsrik är den.

Före industrialiseringen karaktäriserades många industrier av att man hade leverantörer snarare än egen tillverkning. Idén att köpa produkter och tjänster eller att upphandla arbetskraft är alltså inget nytt, även om många tror att dagens strukturer i arbetslivet är nya.

Funktioner som var perifera i de stora efterkrigsorganisationerna har blivit kärnverksamhet i tjänstesektorn. För de anställda är det ofta en stor skillnad mellan att jobba för en arbetsgivare där de egna arbetsuppgifterna är perifera och att jobba för en arbetsgivare där de egna arbetsuppgifterna är kärnverksamhet.

Bevaknings- och säkerhetsindustrin är ett bra exempel. Det var inte länge sen bevakning var en integrerad del i verksamheten hos de stora företagen.

Min morbror jobbade i vakten på pappersbruket i Husum fram till sin pension 1974. Även om hans uppgift var nog så viktig var den perifer för MoDos verksamhet och han hade inga möjligheter till utveckling eller avancemang. Idag skulle han varit anställd av Securitas eller något av de andra säkerhetsföretagen, med möjlighet att få variation genom att byta arbetsplats och kompetensutveckla sig inom sitt område.

Läs Henrik Bäckströms artikel i Mercury Magazine (på engelska).