När hyrläkare får ha ordet

·
Av Lena Martinell Åkerblom, 16 Okt 2012

En artikel i Läkartidningen illustrerar varför vården har svårt att få personal. Två läkare fick, var för sig, nog av landstingens oförmåga att organisera arbetet, sa upp sig och tog jobb på bemanningsföretag istället. Båda berättar om en jobbig psykosocial arbetsmiljö på sjukhuset respektive vårdcentralen.

Specialisten i internmedicin berättar om hur resurserna på sjukhuset krymptes så att arbetsbördan blev orimlig. Allmänläkaren berättar om hur nöjda patienter är hans drivkraft och att det är lättare att koppla bort besparingsprogram och landstingspolitik, när han som inhyrd slipper ägna sig åt administrativa uppgifter.

I Lokaltidningen berättar samtidigt verksamhetschefen för vårdcentralen i Dalbo om hur bemanningsföretagen och deras hyrläkare räddar vården av patienterna.

Intressant att läsa om problemet att bemanna vården ur två olika synvinklar. Båda illustrerar att inhyrda läkare är lösningen på vårdens personalförsörjning, inte problemet.