Koll på anställningsbeviset


Av Hanna Byström, 11 Okt 2012

Bemanningsföretagen har i grunden samma anställningsformer som andra arbetsgivare, vilket innebär att man kan vara tillsvidareanställd eller ha en tidsbegränsad anställning.

Bemanningsföretaget som arbetsgivare omfattas av samma lagar och regler som andra arbetsgivare och det speglar också våra kollektivavtal.

Tillsvidareanställning, som har en reglerad uppsägningstid, kallas också ibland för fast anställning eller fast jobb. En tidsbegränsad anställning har alltid ett förutbestämt slutdatum.

Anställningsbeviset är avtalet mellan den anställde och bemanningsföretaget. Det visar vilken överenskommelse som gjorts, det vill säga vilka rättigheter och skyldigheter den anställde och bemanningsföretaget har. Det gäller alltså att ha koll på vad som står där, precis som när man avtalar om att köpa en bil eller en tvättmaskin.

På anställningsbeviset ska det stå när anställningen börjar, om det är en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning, arbetets omfattning, lön, tjänstgöringsområde och vilket kollektivavtal som tillämpas.

För tjänstemän finns möjlighet att provanställa. Då ska provanställningens längd stå i avtalet. Om både arbetsgivaren och arbetstagaren är nöjda fortsätter provanställningen direkt i en tillsvidareanställning.

En anställd på ett bemanningsföretag kan vara antingen arbetare eller tjänsteman. Vilket man är beror både på vilka arbetsuppgifter man har och var man jobbar.

Exempel på bemanningsjobb:

Arbetare: CNC-operatör, montör, lagerarbetare, fastighetsskötare, produktionspersonal, maskinoperatör, truckförare, vårdbiträde, byggnadsarbetare, grafiker.

LO listar de flesta arbetaryrken på lo.se under rubriken Förbunden.

Tjänstemän: Fastighetstekniker, IT-tekniker, sekreterare, lärare, personalchef, läkare, socionom, sjuksköterska, redovisningsekonom, löneadministratör, AD, ekonom, inköpsassistent, telefonist.