Branschen som inte diskriminerar


Av Lena Martinell Åkerblom, 09 Okt 2012

Foto: Johnny Söderbergs nya

I bemanningsbranschen har alla chans till ett jobb. Kön, ålder och ursprung förblindar oss inte. Något som Vänsterpartiet tydligen ignorerar i sin iver att stoppa arbetsgivarnas möjligheter att anlita bemanningsföretag.

Jan Bengtsson utvecklar detta intressanta resonemang i en debattartikel på Newsmill.