Kritik mot prop om uthyrningslag

Av Henrik Bäckström, 04 Okt 2012

Bemanningsföretagen är inte de enda som är kritiska till regeringens proposition till uthyrningslag. Sveriges Byggindustrier kommer med svidande kritik, den nya lagen kommer att slå hårt mot de svenska byggföretagen.

Teknikföretagen säger att regeringens förslag är ofullständigt. Trots att regeringen konstaterar att hinder mot bemanningsföretag finns i ett antal svenska kollektivavtal väljer regeringen att låta saken bero.

Gör om och gör rätt tycks vara den gemensamma inställningen. Vi instämmer!