Arkiv för oktober 2012

Antal poster: 9

Yrkesutbildning samverkar med bemanningsföretag

Av Extrabloggare, 30 Okt 2012
Arbetsmarknad · Studerande · Unga

Det finns idag 134 000 personer under 25 år som står utanför arbete. På samma gång är det idag brist på kompetens från företagens sida och många av platserna återfinns inom industrin. Bemanningsföretagen vill bidra till att så många dörrar som möjligt öppnas för att drivna unga människor får möjlighet att lära känna arbetslivet och då […]

Vem för bemanningsanställdas talan?

Av Henrik Bäckström, 25 Okt 2012
Bemanningsdirektivet · Facket · Konsulter

I morse debatterade jag bemanning i kristider med LO:s Håkan Löfgren i P1 Morgon. Både i reportaget innan och i debatten med Löfgren upprepades samma gamla mönster – det är ingen som har pratat med de bemanningsanställda själva. Och det är ingen som heller tar deras parti. Snart startar jag själv Bemanningsanställdas Fackförbund!

Vänstern värnar inte arbetstagare

Av Henrik Bäckström, 23 Okt 2012
Bemanningsdirektivet · EU · Politik

I regeringens proposition till ny lag om uthyrning av arbetstagare saknas två centrala regleringar. Detta är märkligt eftersom dessa två regleringar återfinns i EU-direktivet. Nu har det framkommit att såväl (S) som (V) tydligen inte alls varit intresserade av att föra in dessa två paragrafer. Eller har de bara missat det?

Leverantörer är inget nytt

Av Lena Martinell Åkerblom, 18 Okt 2012
Arbetsmarknad · Inhyrning

Myten att alla som bidrar till produktionen av ett föremål eller en tjänst är anställda av producenten lever fortfarande. Den har, kanske mer än något annat, lett till missuppfattningar om tjänstekonsultbranscherna. Henrik Bäckström skriver denna vecka i Mercury Magazine om hur många svenska företag växte och stora myndigheter startades under efterkrigstiden. Ännu idag verkar det […]

När hyrläkare får ha ordet

Av Lena Martinell Åkerblom, 16 Okt 2012
Inhyrning · Vård

En artikel i Läkartidningen illustrerar varför vården har svårt att få personal. Två läkare fick, var för sig, nog av landstingens oförmåga att organisera arbetet, sa upp sig och tog jobb på bemanningsföretag istället. Båda berättar om en jobbig psykosocial arbetsmiljö på sjukhuset respektive vårdcentralen. Specialisten i internmedicin berättar om hur resurserna på sjukhuset krymptes […]

Koll på anställningsbeviset

Av Hanna Byström, 11 Okt 2012
Kollektivavtal

Bemanningsföretagen har i grunden samma anställningsformer som andra arbetsgivare, vilket innebär att man kan vara tillsvidareanställd eller ha en tidsbegränsad anställning. Bemanningsföretaget som arbetsgivare omfattas av samma lagar och regler som andra arbetsgivare och det speglar också våra kollektivavtal. Tillsvidareanställning, som har en reglerad uppsägningstid, kallas också ibland för fast anställning eller fast jobb. En […]

Branschen som inte diskriminerar

Av Lena Martinell Åkerblom, 09 Okt 2012
Politik

I bemanningsbranschen har alla chans till ett jobb. Kön, ålder och ursprung förblindar oss inte. Något som Vänsterpartiet tydligen ignorerar i sin iver att stoppa arbetsgivarnas möjligheter att anlita bemanningsföretag. Jan Bengtsson utvecklar detta intressanta resonemang i en debattartikel på Newsmill.

Kritik mot prop om uthyrningslag

Av Henrik Bäckström, 04 Okt 2012

Bemanningsföretagen är inte de enda som är kritiska till regeringens proposition till uthyrningslag. Sveriges Byggindustrier kommer med svidande kritik, den nya lagen kommer att slå hårt mot de svenska byggföretagen. Teknikföretagen säger att regeringens förslag är ofullständigt. Trots att regeringen konstaterar att hinder mot bemanningsföretag finns i ett antal svenska kollektivavtal väljer regeringen att låta […]

Fler jobb och lägre arbetslöshet

Av Henrik Bäckström, 02 Okt 2012
Arbetsmarknad · Bemanningsdirektivet · Uthyrningslagen

Önskas fler jobb och lägre arbetslöshet? I en debattartikel publicerad idag på SVT Debatt finns mitt recept till regeringen och alla andra partier.