A-kassa åt alla, ropen skalla fortfarande


Av Henrik Bäckström, 24 Sep 2012

Alla a-kassor har inte hörsammat IAFs information om att sluta diskriminera de bemanningsanställda. Vi finner det anmärkningsvärt att a-kassorna som hör till de bemanningsanställdas egna fackförbund finner det för gott att fortsätta diskrimineringen av delar av sin medlemskår.

Akademikernas a-kassa skriver redan på sin hemsida att begränsningen för bemanningsanställda inte gäller längre. Visions a-kassa tillämpar inte begränsningen för bemanningsanställda, enligt besked från en privatperson här på bloggen.

SEKOs a-kassa har inte hörsammat IAFs information, enligt besked från en annan privatperson, och har heller inte uppdaterat sin information på webben.

Handels a-kassa värjer sig och säger till Handelsnytt att de ska vänta på Arbetslöshetskassornas samorganisations riktlinjer.

A-kassorna har givetvis att följa Inspektionen för Arbetslöshetsförsäkringens, IAF rapport till regeringen att det inte finns skäl att behandla en sökande med återkommande uppdrag inom bemanningsföretag annorlunda än övriga anställda när det gäller rätt att få fyllnadsersättning.