Inför proposition om ny uthyrningslag

·
Av Henrik Bäckström, 17 Sep 2012

Visserligen har inte propositionen till den nya uthyrningslagen kommit ännu, men det skrivs redan i media med lagrådsremissen som underlag. Om vi går på innehållet i lagrådsremissen kan vi konstatera att den nya uthyrningslagen inte påverkar möjligheten till inhyrning hos våra medlemmars kunder. För medlemmarna och deras kunder är det business as usual som gäller.

 Våra medlemmar omfattas av kollektivavtal, vilket innebär att de är undantagna från lagens regler om likabehandling. Våra medlemmars anställda har redan det skydd som direktivet kräver.

När det gäller hinder för inhyrning innehåller EU:s direktiv en artikel som säger att omotiverade hinder ska undanröjas (artikel 4). Om regeringen avser att implementera även denna artikel vet vi dock inte ännu. Imorgon blir propositionen offentlig, då vet vi. Om regeringen inte implementerar artikel 4 blir det vår styrelse som avgör hur vi ska gå vidare.

Hinder för inhyrning finns i kundernas egna kollektivavtal. I avtalsrörelsen 2010 var industrin först ut med skrivelser i sina kollektivavtal som reglerar hur och när företaget får hyra in. I årets avtalsrörelse träffade handeln avtal som gör det krångligare att hyra in.

Det finns också lagregler som hindrar inhyrning, regler som EU alltså i sitt direktiv uppmanar medlemsländerna att undanröja, till exempel följande: Ett företag som under en kort tid eller vid behov av särskild kompetens vill anlita ett bemanningsföretag måste förhandla enligt medbestämmandelagen. Det behövs inte om företaget vill anlita företag i andra branscher. Arbetsförmedlingen gör i vissa fall undantag från kraven på varseltider vid driftsinskränkningar, dock inte för bemanningsföretag.

Om den kommande uthyrningslagen kan man läsa i Lag & Avtal, Arbetet (tidigare LO-tidningen) och Dagens Opinion.