A-kassa åt alla, nu är det verklighet


Av Henrik Bäckström, 14 Sep 2012

Foto: bayasaa

Idag firar vi att alla äntligen ska omfattas av samma regler och få samma möjligheter till a-kassa. Även bemanningskonsulterna! Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF har uttalat att det inte finns skäl att behandla personer som tackar ja till jobb i bemanningsbranschen annorlunda än övriga på arbetsmarknaden.

Vårt firande gäller även alla arbetslösa vars möjligheter att få in en fot på arbetsmarknaden ökar. De behöver inte längre tacka nej till jobb inom bemanning.

Bemanningsföretagen har ända sen förbundet bildades 2003 försökt förmå regeringar och myndigheten IAF att inse det orimliga i att människor i utanförskap tvingas tacka nej till jobb för att de inte skulle kunna få a-kassa. Vi har under årens lopp haft mängder av politikerkontakter och andra aktiviteter.

Under mina fem år på Bemanningsföretagen har jag läst intervjuer i tidningar och bloggtexter av människor som tvingats tacka nej till deltidsjobb eller visstidsanställningar. Bara för att arbetsgivaren varit ett bemanningsföretag. Det har varit både lärare, arbetare och administratörer. Alla har de väldigt gärna velat jobba, men förtvivlat tvingats tackat nej till jobb.

Igår ringde en person från Akademikernas a-kassa, AEA och tipsade mig om IAFs rapport Arbetslöshetskassornas hantering av branschspecifika regler och verksamhetsområden. Jag bläddrar snabbt fram till sidan 36 och under rubriken Anställda inom bemanningsföretags uthyrningsverksamhet läser jag till min stora glädje:

Tidigare har det i praxis uppställts begränsningar i ersättningsrätten när det gäller sökande med upprepade uppdrag inom bemanningsföretag. I domar som kommit under senare tid har dock denna inställning ändrats. Mot bakgrund av denna utveckling av rättspraxis torde det inte finnas några skäl att behandla en sökande med återkommande uppdrag inom bemanningsföretag annorlunda än övriga anställda när det gäller rätt att få fyllnadsersättning.”

AEA ger redan a-kassa till bemanningsanställda på samma villkor som andra på arbetsmarknaden. Nu hoppas vi att resten av a-kassorna genast följer deras exempel, så att alla på arbetsmarknaden behandlas lika och därmed får samma möjligheter att tacka ja till alla jobb som erbjuds.

På så sätt kommer ännu fler människor i arbetslöshet att kunna få in foten på arbetsmarknaden igen.