Många unga i en hindrad bransch

·
Av Lena Martinell Åkerblom, 12 Sep 2012

Läser i Dagens Samhälle en debattartikel om hur regeringen håller på att slarva bort möjligheterna att undanröja hinder för den bransch som ger ungdomarna en väg in på arbetsmarknaden.

Bemanningsbranschen har mer än tre gånger högre andel anställda i åldersgruppen 18-24 år jämfört med näringslivet i stort, det visar rapporten Åldersfördelning på anställda i bemanningsbranschen. Om regeringen gör läxan som magister EU givit medlemsländerna kommer ännu fler unga att få en chans att ta sig in på arbetsmarknaden.

Därför kan vi inte annat än instämma i slutklämmen: ” Arbetet med Bemanningsdirektivet har kommit en bra bit på väg men det är viktig att de problem som finns inte sopas under mattan. Att en rättvis reglering uppnås ligger i allas intresse. När vi nu är på väg att få en ”uthyrningslag” i Sverige, som innebär en positiv möjlighet att påverka ungdomsarbetslösheten och möjliggöra för tusentals svenska ungdomar att ta första steget ut på arbetsmarknaden, får inte dessa möjligheter begränsas i lagstiftningen utan snarare underlättas.”