Ensidig rapportering från P4 Väst

· ·
Av Henrik Bäckström, 06 Sep 2012

Den 5 september rapporterade P4 Väst om att regionen utreder kostnaderna för NU-sjukvården i norra Bohuslän.

Syftet med utredningen är att hitta sätt att få ner kostnaderna för hyrläkare i regionen. Det inslaget inte lyfter fram är att bemanningspersonal inom vården är både kostnadseffektivt och bidrar till en bättre vård.

Med bemanningsanställda sjunker antalet springvikarier och visstidsanställda och dessutom minskar förekomsten av det övertidsarbete som ökar risken för både arbetsskador och vårdskador. Och det behövs. Enligt siffror från Vårdförbundet har andelen anmälningar av överbeläggningar och stress ökat med närmare 50 procent mellan bara 2007 och 2010.

Ser man till de kostnader som personalbrist i vården kan medföra är bemanningslösningar en kostnadseffektiv och enkel lösning på ett annars dyrt och komplicerat problem. Sammantaget står kostnaderna för bemanningsanställda för mindre än en procent av landstingsvårdens totala lönekostnader.

De strukturella problem som man brottas med inom NU-sjukvården norra Bohuslän ska självklart tas på största allvar, men att begränsa bemanningspersonal är knappast lösningen. Vårdbemanning används när det blir billigare och bättre än alternativet. Om bemanning görs till problemet istället för en del av lösningen kan det ge tunga konsekvenser för såväl anställda som patienter: utan en hjälpande hand tenderar såväl vårdskador som vårdköer att öka.