Bättre vård med hyrläkare

·
Av Henrik Bäckström, 03 Sep 2012

Då var det dags igen. NU-styrelsens ordförande anser enligt en artikel i Bohusläningen att hyrläkarna innebär sämre kvalitet i vården. Men det finns inga belägg för att en person som har en annan arbetsgivare än landstinget skulle utföra ett sämre arbete.

Sjukhuspolitikerna försöker ständigt skylla sjukvårdens personalproblem på läkare som är anställda av bemanningsföretag, som jag påpekat i en rad inlägg det senaste året.

Jag har sagt det tidigare och säger det igen. Dessa läkare är lösningen på vårdens personalförsörjning, inte problemet. Utan hyrläkare blir det svårt att leva upp till vårdgarantin, som det också står i artikeln.