Arkiv för september 2012

Antal poster: 9

Artikeln som försvann på vägen

Av Henrik Bäckström, 27 Sep 2012
Bemanningsdirektivet · Uthyrningslagen

Vi hade hoppats att regeringen skulle ha tagit sitt förnuft till fånga, men så blev det inte. Artikel 4 som säger att omotiverade hinder för inhyrning ska undanröjas har regeringen tappat på vägen. EU möjliggör inte implementering av halva direktiv, det borde regeringen ha förstått om inte annat så när Svenskt Näringsliv gick till domstol […]

Två a-kassor till som gör rätt

Av Lena Martinell Åkerblom, 26 Sep 2012
A-kassa

Det gläder oss att a-kassorna en efter en slutar diskriminera bemanningsanställda. Alfa-kassan tillämpar inte några begränsningar för bemanningsanställda, berättade en medlem just i ett mejl. Och en bemanningsanställd hörde av sig och berättade att hon hade informerat SEKOs a-kassa, vars jurister slagit sina kloka huvuden ihop och nu slutar med begränsningar för bemanningsanställda. Vi hoppas att de snart […]

A-kassa åt alla, ropen skalla fortfarande

Av Henrik Bäckström, 24 Sep 2012
A-kassa

Alla a-kassor har inte hörsammat IAFs information om att sluta diskriminera de bemanningsanställda. Vi finner det anmärkningsvärt att a-kassorna som hör till de bemanningsanställdas egna fackförbund finner det för gott att fortsätta diskrimineringen av delar av sin medlemskår. Akademikernas a-kassa skriver redan på sin hemsida att begränsningen för bemanningsanställda inte gäller längre. Visions a-kassa tillämpar […]

(S) omprövar arbetsmarknadspolitiken

Av Henrik Bäckström, 21 Sep 2012
Arbetsförmedling · Arbetsmarknad

Socialdemokraterna har kommit till slutsatsen att de som lyckas få människor i arbete ska vara med och hjälpa människor att hitta jobb. Privata aktörer eller Arbetsförmedlingen spelar ingen roll, huvudsaken är att det leder till jobb. I onsdagens Rapport meddelade Ylva Johansson att socialdemokraterna omprövar sin arbetsmarknadspolitik. De vill nu att Arbetsförmedlingen får pengar efter […]

Inför proposition om ny uthyrningslag

Av Henrik Bäckström, 17 Sep 2012
Bemanningsdirektivet · Uthyrningslagen

Visserligen har inte propositionen till den nya uthyrningslagen kommit ännu, men det skrivs redan i media med lagrådsremissen som underlag. Om vi går på innehållet i lagrådsremissen kan vi konstatera att den nya uthyrningslagen inte påverkar möjligheten till inhyrning hos våra medlemmars kunder. För medlemmarna och deras kunder är det business as usual som gäller. […]

A-kassa åt alla, nu är det verklighet

Av Henrik Bäckström, 14 Sep 2012
A-kassa

Idag firar vi att alla äntligen ska omfattas av samma regler och få samma möjligheter till a-kassa. Även bemanningskonsulterna! Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF har uttalat att det inte finns skäl att behandla personer som tackar ja till jobb i bemanningsbranschen annorlunda än övriga på arbetsmarknaden. Vårt firande gäller även alla arbetslösa vars möjligheter att få […]

Många unga i en hindrad bransch

Av Lena Martinell Åkerblom, 12 Sep 2012
Bemanningsdirektivet · Unga

Läser i Dagens Samhälle en debattartikel om hur regeringen håller på att slarva bort möjligheterna att undanröja hinder för den bransch som ger ungdomarna en väg in på arbetsmarknaden. Bemanningsbranschen har mer än tre gånger högre andel anställda i åldersgruppen 18-24 år jämfört med näringslivet i stort, det visar rapporten Åldersfördelning på anställda i bemanningsbranschen. […]

Ensidig rapportering från P4 Väst

Av Henrik Bäckström, 06 Sep 2012
Arbetsmarknad · Inhyrning · Vård

Den 5 september rapporterade P4 Väst om att regionen utreder kostnaderna för NU-sjukvården i norra Bohuslän. Syftet med utredningen är att hitta sätt att få ner kostnaderna för hyrläkare i regionen. Det inslaget inte lyfter fram är att bemanningspersonal inom vården är både kostnadseffektivt och bidrar till en bättre vård.

Bättre vård med hyrläkare

Av Henrik Bäckström, 03 Sep 2012
Inhyrning · Vård

Då var det dags igen. NU-styrelsens ordförande anser enligt en artikel i Bohusläningen att hyrläkarna innebär sämre kvalitet i vården. Men det finns inga belägg för att en person som har en annan arbetsgivare än landstinget skulle utföra ett sämre arbete. Sjukhuspolitikerna försöker ständigt skylla sjukvårdens personalproblem på läkare som är anställda av bemanningsföretag, som […]