Bemanning bra för arbetsmiljön

· ·
Av Lena Martinell Åkerblom, 29 Aug 2012

Medarbetarundersökningen 2012

En dansk forskare har undersökt hur inhyrda påverkar arbetsmiljön hos kunden. De inhyrda vill delta i det sociala livet på arbetsplatsen och har ett gott inflytande. Många bemanningsanställda (”vikar” som det heter i Danmark) är duktiga specialister som höjer kunskapsnivån hos kunden.

När jag läser artikeln i Avisen får jag bekräftelse på det jag hört från flera av våra mindre medlemsföretag, särskilt de som hyr ut till offentliga sektorn. De inhyrda får fokusera på kärnuppgifterna och slipper många plikter som de fast anställda har. Den inhyrde sjuksköterskan eller läraren ägnar all sin tid åt att vårda patienter respektive att utbilda, medan de fast anställda också har bland annat administrativa uppgifter att sköta.

Den danska forskningsrapporten visar också tydligt att många av de bemanningsanställda själva valt att jobba som inhyrda. Något som också känns igen från vår medarbetarundersökning. Enligt vår undersökning är den vanligaste anledningen till att arbeta som bemanningskonsult att det fanns ett intressant uppdrag hos bemanningsföretaget och att se olika arbetsplatser och skaffa erfarenhet.

Förresten, vi lever som vi lär. Det senaste året har vi hyrt in fyra personer med olika typer av kompetens och vid olika tillfällen, som alla berikat vårt arbete. Och på måndag hälsar vi en ny bemanningskonsult välkommen hit!