Arbetsmiljöarbete i bemanningsbranschen


Av Lena Martinell Åkerblom, 24 Aug 2012

Bemanningsföretag introducerar varje år nyanställda på en mängd arbetsplatser i alla branscher på hela arbetsmarknaden. Många bemanningsföretag utvecklar därmed unik kompetens kring arbetsmiljöfrågor och arbetsintroduktion. En intervju med arbetsmiljöansvarig på ett av våra största bemanningsföretag ger en intressant bild av att hur man kan jobba med arbetsmiljöfrågor inom bemanning.

Ansvaret för arbetsmiljön för de bemanningsanställda är delat mellan arbetsgivaren och kunden. Kunden har arbetsmiljöansvaret när bemanningsföretagets personal arbetar på kundens arbetsplats. Och bemanningsföretaget har ett övergripande ansvar att kontrollera att den egna personalen har en god arbetsmiljö hos kunden.

Kunderna måste helt enkelt följa säkerhetsföreskrifter, och bemanningsföretaget måste göra en kontroll vid uthyrning. Bemanningsföretaget kontrollerar till exempel att de inhyrda har samma säkerhetsutrustning som de anställda. Men det svåraste är psykosociala problem på kundens arbetsplats.