Börja jobba i höst

· ·
Av Extrabloggare, 17 Aug 2012

Vilka får jobb i höst av de som gick ut skolan i våras? En sak som vi kan vara säkra på är att de som väljs först av arbetsgivarna är de som har erfarenheter från tidigare arbete. De som jobbat på loven eller till och med på helgerna har ett stort försprång.

Den som haft jobb har kommit över den första tröskeln, och i själva verket redan gjort insteget på arbetsmarknaden. Detta kommer att märkas i kommande anställningsintervjuer. Att kunna prata om sig själv och sina jobberfarenheter är mer värt än något annat i en anställningsintervju.

Den som jobbat i ett bemanningsföretag har en extra fördel om de jobbat hos flera olika kunder. Mitt råd till dessa är att skriva en CV som inte bara talar om var man varit anställd utan även vilka uppdrag man haft. I alla platsannonser handlar hälften av kraven på den jobbsökande om pålitlighet, att kunna organisera arbetet, samarbetsförmåga och engagemang. Den som varit hos fler olika arbetsgivare – eller haft ett bemanningsföretag som arbetsgivare och varit hos flera olika kunder – har ett klart försprång framför de andra.

Idag är det bemanningsföretagen som ger studenter möjlighet att prova nya jobb och det är därför bemanningsföretag som ger de unga de bästa förutsättningarna för ett bra yrkesliv.

Bemanningsföretagens kollektivavtal ger en möjlighet till återkommande visstidsanställningar för studenter. Det är den paragrafen i avtalet som gör ungdomarna mer attraktiva på arbetsmarknaden genom den unika möjligheten att under studierna bygga ett CV.

Utdrag ur kollektivavtalet för arbetare mellan Bemanningsföretagen och samtliga 14 LO-förbunden, § 3 moment 1:

”Överenskommelse om visstidsanställning kan träffas med den som är studerande och med avtals- och ålderspensionär. Studerande ska skriftligen ha styrkt att de är studerande.”

Per Gradén

Per Gradén var förhandlare och rådgivare i arbetsgivarfrågor på Almega med ansvar för bemanningsavtalen fram till oktober 2012 då han slutade på Almega.