Vad vore svensk sjukvård utan hyrläkare?

·
Av Lena Martinell Åkerblom, 26 Jun 2012

Läser en insändare i Östersundsposten undertecknad pensionär, skattebetalare och patient om hur den svenska sjukvården inte skulle fungera utan hyrläkare.

Insändarskribentens analys att hyrläkarsystemet saknar dolda kostnader är särskilt intressant, i synnerhet jämfört med SVTs paroll Kostar miljarder – nu ska stafettläkarna bort. Insändarskribenten har bättre inblick i vardagens sjukvård och förståelsen för kostnaderna för denna än vad vår stora svenska public service-apparat har.

För mig är hyrläkarna de hjältar som får vardagen att fungera för patienterna, när inte den offentliga sektorn klarar av sitt uppdrag.