Arbetsmiljöverkets statistik stoppar inga olyckor


Av Lena Martinell Åkerblom, 01 Jun 2012

Arbetsmiljöverkets sätt att föra statistik är föråldrad. Statistiken som presenteras i dag visar att alltför många skadas, men också att myndigheten egentligen inte vet var dessa skador sker. Detta leder till tappat fokus i det viktiga arbetet med att förebygga arbetsskador hos våra medarbetare, vilket är ett allvarligt problem. Det skriver Henrik Bäckström och Gabriella Sebardt i en debattartikel på svt debatt i veckan.

Nu förväntar de sig att Arbetsmiljöverket framöver använder insamlad statistik för konstruktiv och seriös analys, och gör en grundläggande avsökning av felkällor innan de drar slutsatser. För en myndighet med ett nationellt uppdrag för datainsamling och bearbetning framstår detta som en rimlig grundnivå att arbeta utifrån, tycker Henrik och Gabriella. Det kan jag inte annat än hålla med om.