Bemanningspersonal gör stor nytta i våra myndigheter

· ·
Av Henrik Bäckström, 29 Maj 2012

I en artikel i lördags skriver SvD om att svenska myndigheter under tre års tid efterfrågat tjänster från bemanningsföretag för över en miljard kronor. Det är en miljard i kvitto på att bemanningspersonal gör nytta åt svenska myndigheter.

Bemanningsföretag gör mycket nytta i Sverige – inom små och stora svenska företag, inom vården och skolan, inom kommuner och myndigheter. Det är något vi är stolta över: bemanningsanställda får Sverige att fungera. Bemanningsföretagen är den hjälpande handen på dagens arbetsmarknad: när någon kompetens är särskilt svår att hitta, när det behövs arbetskraft från andra länder, när kompetensen saknas i glesbygden, när alla går på semester eller när arbetsuppgifterna hopar sig med kort varsel: då kan bemanningsanställda hjälpa till. Kompetenta bemanningsföretag sänker rekryterings- och omställningskostnader och avlastar befintlig personal.

I företag är bemanning ofta en lösning som gör det möjligt att ta sig an ordertoppar, snabba omställningar och knivig rekrytering. Alternativet är att inte ta sig an nya utmaningar eller att helt enkelt dra ned på verksamheten. Men i myndighetsvärlden finns inget sådant alternativ: att lägga ned myndighetsutövning, tacka nej till ny lagstiftning eller bara fokusera på det man gjort tidigare är inte möjligt.

Svenska myndigheter anlitar bemanningsföretag när det är billigare och bättre än alternativet – som ofta kan vara misskött myndighetsutövning. Om bemanningsföretagen gör ett bra jobb återkommer förtroendet. Därför är den fakturering SvD rapporterar om ett styrkebesked: Personalen i våra företag får svenska myndigheter att fungera. De har gjort ett bra jobb, och de har fått utökat förtroende över tid.

För oss som skattebetalare har resultatet blivit effektivare myndighetsutövning snabbare – för mindre pengar än vad som annars varit fallet.