Årets kritikerpris


Av Henrik Bäckström, 30 Apr 2012

Vi har i år fått in ett tiotal nomineringar till Bemanningsbranschens kritikerpris. Årets vinnare offentliggörs på Bemanningsgalan den 9 maj. Priset är instiftat i sann akademisk anda där utgångspunkten är det kritiska samtalet. Konstruktiv kritik syftar till att förbättra och utveckla.

Jag har många års arbetslivserfarenhet från forsknings- och undervisningsvärlden, jag disputerade 1999 vid Uppsala universitet. Jag har alltid fascinerats av den, ibland mördande, kritik som akademiska opponenter framför vid allt från seminarier på grundutbildningen till de offentliga disputationerna som föregår godkännande av en doktorsavhandling.

Opponenternas roll kan beskrivas som byggnadsinspektörens. De granskar att huset är korrekt byggt enligt de regelverk som finns och föreslår förändringar och förbättringar där eventuella brister finns. Ibland har också respondenten rätt och kan genom argumentation och fakta övertyga opponenten att så är fallet. Dessa akademiska processer är sålunda grundbulten i kunskapsutvecklingen.

Vi skulle behöva mer av kritisk, faktabaserad granskning i hela samhällsdebatten.

Min professor Lars Engwall sade alltid att det finns två typer av opponenter: byggnadsinspektören och husrivaren. Den första är konstruktiv och kollar husets vinklar och vrår, att grunden är korrekt anlagd och att stommen uppfyller byggnadstekniska krav. I konstruktiv anda diskuteras det byggda husets för- och nackdelar. Husrivaren å sin sida går in med aggressivt bulldozern och river rubbet. Inga diskussioner, inget faktaunderlag och envägskommunikation.

Vi vill lyfta fram inspektören som bidrar till att huset blir bra. Ingen lyssnar på husrivaren, som inte bidrar med något.

Förra årets pris tilldelades den facklige förhandlaren Sam Dandemar. Här är en intervju med honom. Bakgrunden till priset kan du läsa om här.