Bemanningsföretag sänker kostnader inom vården

·
Av Henrik Bäckström, 26 Apr 2012

Foto: Larry Myhre

Personalchefen på vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborg konstaterar i HD att det är billigare att anlita bemanningsföretag än att beordra övertid.

Det är precis vad jag sagt i många år. Den kundundersökning som vi genomförde för ett par år sen visar också att övertid för befintlig personal är det vanligaste alternativet för kunder om de har svårt att hyra in extra personal.

Detta bekräftar bemanningsföretagens ställning på arbetsmarknaden. Inhyrning är bra både för verksamheten, för de anställda hos kunden och för de bemanningsanställda som får möjlighet utveckla kompetens på olika ställen. Som personalchefen på vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborg också säger är det även bättre ur arbetsbelastningssynpunkt att hyra in extrapersonal än att ordinarie personal jobbar övertid.