Bättre jobbcoacher vinst för Arbetsförmedlingen

·
Av Henrik Bäckström, 24 Apr 2012

De senaste dagarna har det cirkulerat nyheter om att bemanningsföretagen är de stora vinnarna på Arbetsförmedlingens upphandling av jobbcoacher. Satsning på jobbcoacher ett fiasko skriver GP och hänvisar till en utvärdering gjord en månad efter att Arbetsförmedlingens upphandling inleddes.

Claes Arvidsson frågar sig i SvD om det verkligen är lyckat att det är ”möjligt att rekrytera till det egna företaget och ändå få bonus.”

Tyvärr bygger de senaste dagarnas nyheter på inaktuella och missförstådda siffror. Sanningen är att de auktoriserade omställningsföretag som arbetar med att på ett professionellt sätt coacha människor till nya jobb har varit systemets hårdaste kritiker.  De tidiga upphandlingarna av sk jobbcoachning var i sanning ett misslyckande: I ett slag lyckades Arbetsförmedlingen förstöra anseendet för en hel bransch. Vi upplever dock att vår kritik har gett avtryck i upphandlingarna, och resultaten har förbättrats när seriösa företag ökat sin andel.

Den studie som refereras om att jobbcoacher inte ger resultat är inaktuell: den gjordes i september 2009, och coachupphandlingen inleddes i augusti 2009. Tidigare upphandlingar deltog inte auktoriserade bemanningsföretag i, på grund av vår kritik mot upphandlingarnas kvalitetsbrister. Och vi anser fortfarande att det finns utrymme för förbättring.

Men Arbetsförmedlingens aktuella utvärderingar visar att 4 av 10 får jobb i upphandlade omställningstjänster. Det är inte ett dåligt resultat för personer som inte befinner sig på arbetsmarknaden. Trygghetsråden har bättre siffror för de omställningstjänster man upphandlar från liknande leverantörer, men då är ersättningen den dubbla, tiden dubbelt så lång och det handlar om personer som sägs upp pga. arbetsbrist och därmed befinner sig närmre arbetsmarknaden redan från början.

En annan invändning som Claes Arvidsson refererar är att bemanningsföretag som coachar och sedan anställer individen för uthyrning får ersättning även om man hittar en anställning inom den egna koncernen. Bemanningsföretag står idag för 22,5 procent av de utlysta jobben hos Arbetsförmedlingen. Det faller på sin egen orimlighet att ”exkludera” dessa jobb: särskilt som en sådan regel redan prövats och misslyckats i Arbetsförmedlingens tidigare upphandlingar (som präglades av många oseriösa aktörer och dåliga resultat).

Ersättningen för att coacha en person så att den blir lättare anställningsbar, och ersättningen när personen sedan får ett jobb är dessutom två separata tjänster. Auktoriserade omställningsföretag är experter på det första, och auktoriserade bemanningsföretag på det andra. Att utesluta bemanningsföretag från att kunna rekrytera och få ersättning för detta vore en uppenbart dålig idé. Bättre jobbcoacher har blivit en tydlig vinst för Arbetsförmedlingen – att de entreprenörer som levererar bättre resultat också får betalt för detta är bara rimligt. 

Repliken finns även publicerad på SvDs ledarblogg.