Hur du slipper tvist om lön

·
Av Extrabloggare, 23 Apr 2012

Den allra viktigaste förkortningen att känna till om man hyr ut eller hyr in arbetare är GFL. Det står för genomsnittligt förtjänstläge. Enligt bemanningsavtalet ska lönen för inhyrda arbetare motsvara det genomsnittliga förtjänstläget för en jämförbar grupp hos kunden.

Det kan vara krångligt som kund att räkna ut genomsnittligt förtjänstläge för en jämförbar grupp. Hur man gör kan du läsa här.

Det händer inte sällan att det i efterhand blir diskussion eller till och med tvist om GFL var rätt uträknad, det slipper man om kunden istället fastställer GFL genom överenskommelse med sin lokala fackliga organisation. Det kallas för alternativregeln.

Så här gör kunden då:

1. Kunden och fackets lokala klubb identifierar jämförbar grupp och kommer överens om gruppens genomsnittliga förtjänstläge.
2. Fackets avdelning granskar och godkänner överenskommelsen.
3. Bemanningsföretaget och dess fackförbund bekräftar överenskommelsen i ett lokalt avtal.

Går det inte att komma överens är det alltid kundens ansvar att se till att underlaget för GFL är rätt.

Detaljerna om GFL och alternativregeln finns att läsa i Bemanningsföretagens lilla lila; ”GFL – så här funkar det”. Du kan beställa den utan kostnad i vår webbshop.

EUs bemanningsdirektiv handlar delvis om att införa en så kallad likabehandlingsprincip. GFL är likabehandling i praktiken!

Per Gradén

Per Gradén var förhandlare och rådgivare i arbetsgivarfrågor på Almega med ansvar för bemanningsavtalen fram till oktober 2012 då han slutade på Almega.