Utmaningar för rekrytering


Av Henrik Bäckström, 19 Apr 2012

Allt fler arbetsgivare anlitar professionella rekryteringsföretag. Försäljningen av rekryteringstjänster uppgick för tio år sedan till 500 miljoner kronor årligen. De senaste åren är nivån årligen på närmare 1 miljard kronor. Ofta flyter också personaluthyrning och rekrytering ihop. Vid så kallade hyrköp, när kunden hyr först och anställer sedan.

Omställningstjänsten kan sägas vara rekryteringstjänstens motpol, eftersom omställning handlar om att hjälpa kunder att omplacera befintlig personal. Rekryteringstjänsten är därmed starkt efterfrågad i goda ekonomiska tider, medan det omvända gäller för omställningstjänsten. Men gränsen mellan dessa flyter också samman. Många individer är i behov av omställningsstöd även i goda tider. Liksom det i allmänt goda tider finns utanförskap, arbetslöshet och neddragningar i vissa sektorer.

En intressant aspekt av rekrytering är den personalförsörjning som sker till offentlig sektor. I en artikel i Jusek-tidningen diskuterar företrädare för offentliga sektorn den problematik som kan vara förknippad med offentlighetsprincipen.

Som framgår av artikeln jobbar vi nu med att ta fram en tredje auktorisation: Auktoriserat rekryteringsföretag. Som bekant har vi sedan tidigare auktorisationer för både bemanning och omställning. Förutom auktorisationsvillkor har vi också tagit fram allmänna leveransvillkor som reglerar tjänsten mellan våra företag och kundföretagen.

Efterfrågan på personalförsörjningstjänster ökar stadigt. Kundföretagen återfinns i alla sektorer på arbetsmarknaden. Till och med Arbetsförmedlingen handlar upp allt fler av de tjänster våra företag erbjuder. I detta sammanhang blir det därför viktigt för våra levererande företag att ständigt höja kvaliteten på de personalförsörjningstjänster som erbjuds.