Återigen problem med vårdkalkylerna


Av Henrik Bäckström, 17 Apr 2012

Kvinnlig läkare

Jag läser i en insändare i Bohuslänningen (ej på nätet, 16 april) att Västra Götalandsregionens revisionsenhet reagerar på utbetalda konsultarvoden för 2011. Minst 445 miljoner kronor. Dessa arvoden är 17 procent lägre än kostnaden för bemanningsföretagens vårdpersonal. Som skribenten själv skriver ”Av dessa får vi i alla fall vård”.

I samma tidning (30 mars) anger regionens revisorer att bemanningsföretagen fakturerade 535 miljoner kronor.

Sent ska syndaren vakna, konstaterar jag. Vi har i många år påvisat och påpekat att landstingens kostnader för att hyra in läkare och sjuksköterskor är marginella, jämfört både med landstingens personalbudget, men också i förhållande till totalkostnaderna. Vi har skrivit om detta i flera tidigare blogginlägg.

En chef för ett bemanningsföretag som varit med länge inom gebitet ger sin syn på hur man räknar i Dagens Medicin.

Ett liknande resonemang återfinns också i branschens egen rapport Tillsammans för en effektiv vård.

Av bemanningsföretagen får vi i alla fall vård, säger ovannämnda skribent. Så är det. När får vi redovisat vad de andra konsulterna i landstingen har åstadkommit för nästa lika mycket pengar årligen?

Informationen från Västra Götalandsregionens revisionsenhet