Inhyrning. Hyrköp. Rekrytering. Kärt barn har många namn

·
Av Henrik Bäckström, 11 Apr 2012

Henrik Bäckström på Youtube

Varje år övergår 34 procent av de inhyrda bemanningskonsulterna till direktanställning hos kunden. Låter det konstigt? Inte alls! Personalförsörjning är en business-to-business tjänst som alla andra. Inhyrning och rekrytering är en del av tjänsterna, ibland en kombination av båda.

Det kan vara en inhyrd vars arbetsinsatser kunden uppskattar extra mycket eller att personen har en kompetens som kunden inser att den behöver. Men det kan lika gärna vara överenskommet från början att uppdraget inleds med inhyrning och sedan går över i direktanställning, det kan kallas för hyrköp.

Om bemanningsföretaget får ersättning eller inte vid övergången regleras i affärsavtalet med kunden. Bemanningsföretaget har kostnader för att leta fram lämpliga kandidater, intervjua ett urval, testa dem och presentera de lämpligaste kandidaterna för kunden. Att köpa personalförsörjningstjänster handlar bland annat om att köpa en tjänst av den som är proffs på tjänstens utförande och att samtidigt slippa en tidsödande process. Vare sig det handlar om att kunden vill hyra in eller direktanställa.

Det är givetvis individen själv som bestämmer om den vill anta erbjudandet om anställning hos kunden. 15 procent av de som svarade på vår medarbetarundersökning i vintras har blivit erbjudna och tackat nej till fast anställning hos kundföretag.

Kostnaden för ”hyrköpet” varierar givetvis. Ju längre tiden som inhyrd hos kunden är, desto lägre blir prislappen för övertagandet – det vill säga priset för att leta fram lämpliga kandidater, intervjua ett urval, testa dem och presentera de lämpligaste kandidaterna för kunden.

Föreställ dig förresten situationen att kunden köper tjänsten inhyrning och sedan efter en dag erbjöd den inhyrde direktanställning. Det faller ju på sin egen orimlighet. Eller hur?

VIDEO: Henrik Bäckström intervjuas om kostnader och arbetsvillkor för unga i bemanningsbranschen.