Konsten att halka rätt

·
Av Henrik Bäckström, 03 Apr 2012

Bild: Leonard John Matthews

I morse ögnade jag, min vana trogen, genom landsortspressen. Denna, mycket viktiga del av media förbises ibland i det dagliga mediabruset. Kanske för att artiklarna inte alltid finns på webben. Åtminstone inte i första hand. Nåväl. Jag har läst i papperstidningarna Hallandstidningen och Katrineholms Kuriren om fler anställda i bemanning till exempel. Ej på webben, alltså.

I Laholmstidningen läser jag om en person som beskriver sin yrkeskarriär efter en magistersexamen i ekonomi. Han började som säljare hos Telia och gick vidare till teletjänstföretaget Allsite. Nu jobbar han på ett bemanningsföretag som marknads- och försäljningsansvarig. I detta jobb och för denna bransch ser han stor tillväxtpotential.

Personen filosoferar kring hur man kommer dit man kommer i arbetslivet. Under studietiden hade han inte reflekterat över var han i framtiden skulle jobba, utan säger sig ha förlitat sig på bananskalseffekten, alltså att man helt enkelt ofta halkar in på något. Sedan ger det ena det andra.

Personen i detta fall är nog inte den enda som halkar runt på olika bananskal i sin karriär. Management-litteraturen vill dock ge ett väldigt systematiserat och rationellt perspektiv på hur du ska bygga din karriär. Ett perspektiv som jag tycker är väldigt tillrättalagt eftersom det mera handlar om hur man bör göra i stället för att beskriva hur människor faktiskt gör.

Ett sätt att hantera detta, lite mera systematiserat och lite mera tryggt, är att ta en anställning i bemanningsföretag som konsult och därigenom få möjlighet att halka lite mera än vanligt. Det vill säga när man är ute på olika uppdrag och ändå ha en och samma anställning.

Man kan ju tycka att ju mer man halkar desto större är sannolikheten att halka rätt. För konsten att halka rätt handlar inte uteslutande om slumpen. Man kan också ta saken i egna händer. Få lite kontroll över ödet. Eller hur?