Uppdaterat: Bemanningsläget Q2 2012

·
Av Henrik Bäckström, 29 Mar 2012

 

Ljusare syn på efterfrågan i bemanningsbranschen
I februari sade en fjärdedel av bemanningsföretagen att de räknade med att minska antalet anställda. Nu räknar istället en knapp tredjedel med att öka antalet anställda de närmaste tre månaderna. 37 procent räknar med ökad efterfrågan på sina tjänster under samma tid.

 

Konjunkturinstitutets marsbarometer visar att både konjunktur och tillväxttakten vänder uppåt, om än sakta. På arbetsmarknaden kvarstår problemet med matchning, vilket öppnar för bemanningsbranschen.

 Både konsumenterna och aktiemarknaden visar ökande förtroende och optimism. Sammantaget tycks det därmed finnas en förhoppning om att konjunkturnedgången i svensk ekonomi verkligen blir relativt kortvarig.

Diagram
Bemanningsbranschen antal anställda, nettotal

Diagram brfanschens anställda