Verklighetens bemanningskonsulter

·
Av Lena Martinell Åkerblom, 28 Mar 2012

Medarbetarundersökningen 2012

Mitt under den stundtals hätska debatten om bemanningsbranschen genomförde vi en undersökning om de bemanningsanställdas syn på jobbet, arbetsgivaren och kunderna. Slutsats: Vi har många fler nöjda bemanningskonsulter än för två år sedan, de känner sig välkomna hos kunderna och de har större förtroende för branschen.

På i stort sett varje punkt ger de bemanningsanställda jobbet, arbetsgivaren och kunderna högre eller samma betyg som i undersökningen vi genomförde för två år sedan. Den enda signifikant lägre siffran gäller andelen riktigt missnöjda medarbetare; den har sjunkit från 4 till 2 procent.

Det här säger kanske någonting om debatten och mediebevakningen kring bemanningsbranschen. Medierna och förbudsivrarna har dammsugit Twitter och Facebook efter dåliga exempel inom bemanning, vi har bett om svar på allt om jobbet från anställda inom branschen.

Nästan hälften av de bemanningsanställda är under 30 år, en tredjedel är 30 – 44 år gamla och en dryg femtedel är över 45 år. Det är i stort sett samma åldersfördelning som i vår tidigare studie. Överrepresentationen av kvinnor i bemanningsbranschen är bruten; idag är det något fler män som arbetar som bemanningskonsulter.

De bemanningsanställda är mycket nöjda med hur de bemöts av kundföretagens anställda och chefer (runt 90 procent). De känner sig välkomna, och över 70 procent säger sig ha haft en mer positiv erfarenhet av bemanningsjobbet än förväntat. Nästan 70 procent kan rekommendera bemanningsjobb till sin bekantskapskrets.

Medierna och förbudsivrarna redovisar några anonyma berättelser från diffusa källor. Vi redovisar ros och ris från nästan 4000 bemanningsanställda genom det oberoende undersökningsföretaget YouGov. Vilka hamnar närmast sanningen?

Vi vet vad vi talar om, för vi har frågat dem det berör. Läs vad de tycker