Ideologi eller jobb

· ·
Av Lena Martinell Åkerblom, 22 Mar 2012

Vi ser er, ni gör ett viktigt jobb och vi vill att ni ska bli fler.  Så skriver Cecilie Tenfjord-Toftby (M) i Borås tidning till bemanningskonsulterna. Hon pekar på bemanningsföretagens viktiga funktion som en inkörsport för ungdomar och utlandsfödda. Den rapport som vi gav ut i höstas visar ju också att andelen unga som får ett jobb i bemanningsbranschen är betydligt högre än i andra branscher. Oberoende forskning visar detsamma, och att födda utanför EU har betydligt större chans att få jobb i bemanningsbranschen än i andra branscher.

Politiska idéer om hur samhället ska styras är viktigt. Men de måste ha förankring i verkligheten. Cecilie Tenfjord-Toftby påpekar helt riktigt att det är viktigare att unga och invandrare får jobb än att hålla fast vid ideologier som inte har någon förankring i verkligheten. De som jobbar i bemanningsbranschen är nöjda med sitt jobb, det visar den medarbetarundersökning vi gjorde i branschen för två år sedan.

Inom kort kommer vi att publicera en ännu färskare medarbetarundersökning som visar att de anställda är ännu mer nöjda med jobbet än för två år sedan. De unga bemanningsanställda är till och med mer nöjda än de äldre.