Arbetsmiljöverkets räknevurpor

·
Av Henrik Bäckström, 16 Mar 2012

Arbetsmiljöverkets logo + räkneram

Det är för oss otroligt att en statlig myndighet agerar så oseriöst med siffror som Arbetsmiljöverket gör. För oss som vet att bemanningsbranschen utvecklats mycket under senare år är det lätt att förstå att även antalet olyckor i absoluta tal ökat.

Vi vet att Samhall inte är ett bemanningsföretag men att Samhalls statistik ingår i Arbetsmiljöverkets siffror. Vi vet att antalet inhyrda truckförare ökat och att truckförare är mycket utsatta för olyckor, vilket gör det lätt att förstå att antalet truckförare bland de inhyrda ökar i absoluta tal.

Hur kan Arbetsmiljöverket ens i en första uppskattning välja att ge publicitet åt slutsatser som bygger på siffror som inte är färdiganalyserade övergår vår horisont.

Lika illa, eller kanske värre, är det att stora medier som Dagens Nyheter och Sveriges Radios Ekot okritiskt slukar uppgifterna från Arbetsmiljöverket utan att granska dem innan publicering. Läs vårt klargörande pressmeddelande om Arbetsmiljöverkets räknevurpor på Newsdesk.