Arkiv för mars 2012

Antal poster: 8

Uppdaterat: Bemanningsläget Q2 2012

Av Henrik Bäckström, 29 Mar 2012
Bemanningsbarometern · Bemanningsbranschen

  Ljusare syn på efterfrågan i bemanningsbranschen I februari sade en fjärdedel av bemanningsföretagen att de räknade med att minska antalet anställda. Nu räknar istället en knapp tredjedel med att öka antalet anställda de närmaste tre månaderna. 37 procent räknar med ökad efterfrågan på sina tjänster under samma tid.  

Verklighetens bemanningskonsulter

Av Lena Martinell Åkerblom, 28 Mar 2012
Arbetsmarknad · Bemanningsbranschen

Mitt under den stundtals hätska debatten om bemanningsbranschen genomförde vi en undersökning om de bemanningsanställdas syn på jobbet, arbetsgivaren och kunderna. Slutsats: Vi har många fler nöjda bemanningskonsulter än för två år sedan, de känner sig välkomna hos kunderna och de har större förtroende för branschen.

SVT:s nya serie Coacherna

Av Lena Martinell Åkerblom, 26 Mar 2012
Jobbcoachning · Omställning

Igår såg jag första avsnittet av SVT:s nya serie Coacherna. Den visar med all önskvärd tydlighet hur Arbetsförmedlingens upphandling av jobbcoacher i ett slag smutsat ner bilden av en seriös yrkesgrupp.  

Ideologi eller jobb

Av Lena Martinell Åkerblom, 22 Mar 2012
Arbetsmarknad · Politik · Unga

Vi ser er, ni gör ett viktigt jobb och vi vill att ni ska bli fler.  Så skriver Cecilie Tenfjord-Toftby (M) i Borås tidning till bemanningskonsulterna. Hon pekar på bemanningsföretagens viktiga funktion som en inkörsport för ungdomar och utlandsfödda. Den rapport som vi gav ut i höstas visar ju också att andelen unga som får […]

Arbetsmiljöverkets räknevurpor

Av Henrik Bäckström, 16 Mar 2012
Arbetsmiljö · Media

Det är för oss otroligt att en statlig myndighet agerar så oseriöst med siffror som Arbetsmiljöverket gör. För oss som vet att bemanningsbranschen utvecklats mycket under senare år är det lätt att förstå att även antalet olyckor i absoluta tal ökat.

Urban Outfitters bra exempel på bemanningstrend

Av Henrik Bäckström, 13 Mar 2012
Arbetsmarknad · Inhyrning

Bemanningsbranschen går mot längre uppdrag och rena personalentreprenader, tvärtemot den uppmålade bilden av daglönare.

Bemanningsbarometern: Svagare efterfrågan

Av Henrik Bäckström, 12 Mar 2012
Bemanningsbarometern

Bemanningsbranschen hade ett toppår 2011, med rekordomsättning under det fjärde kvartalet. Trenden mot ökad inhyrning av personal fortsätter, oavsett konjunkturläget; tendensen är att bemanningsföretagen får längre och mer omfattande uppdrag. Inhyrningen av både akademiker och högkvalificerade tjänstemän har ökat på samma sätt som av andra yrkeskategorier i branschen.

Ingenjörsbrist i Skandinavien

Av Henrik Bäckström, 07 Mar 2012
Arbetsmarknad

Från många håll i näringslivet rapporteras om brist på ingenjörer. Häromdagen hörde jag från Exportrådet att norska företag är i behov av 16.000 ingenjörer. Men även här på hemmaplan är bristen stor.